Henryk Wilczynski
Henryk Wilczynski

Fraktionsmitglied SPD

Henryk Wilczynski
Schweinitz
Mittelweg 10
06917 Jessen (Elster)
Tel. 03537 / 21 50 15